Please wait...

ऊसतोड कामगार नोंदणी अर्ज

होय
होय
होय
होय
होय
होय
होय
होय
होय
मी श्री यांचा मुलगा / मुलगी वय वर्षे , राहणार याद्वारे असे घोषित करतो करते कि वरील सर्व माहिती माझ्या व्यक्तिगत माहिती व समजुतीनुसार खरी आहे. तसेच मी स्वयं सांक्षाकित केलेल्या मूळ कागदपत्रांच्या प्रति सत्यप्रती आहेत. मी दिलेली कोणतीही माहिती अथवा कागदपत्रे खोटी असल्याचे आढळून आल्यास भारतीय दंड किंवा संबंधीत कायद्यानुसार मी शिक्षेस पात्र राहीन याची मला जाणीव आहे .


अर्जदाराचे पूर्ण नाव :
स्थळ :
ठिकाण :